Orak hücre hastalığı

Orak hücre hastalığı (SCD), vücutta oksijeni taşımak için sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin eksikliği ile karakterize kalıtsal bir kırmızı kan hücresi hastalığıdır. [...]

Akciğer Hastalıklarını Değerlendiren Damar Bulucu Tedavisi

Pulmoner emboli, kanı akciğerlere taşıyan arterlerde geçici bir tıkanıklıktır. Bir veya daha fazla kan pıhtısı sorumludur. Eğer sen [...]

Mikro İnfüzyon Yüz Bakımı

Mikro infüzyon yüz bakımı, cildinizin sağlığını ve görünümünü iyileştirmek için tasarlanmış, cerrahi olmayan, minimal invaziv bir cilt bakımı tekniğidir. Doğal kolajen ve elastin [...]

Geriatri Merkezlerinde Damar Bulucu Kullanımı

Geriatrik bakım merkezleri, yaşlıların bakımında uzmanlaşmış hemşireler, nöropsikologlar, fizyoterapistler ve sosyal hizmet uzmanları gibi sağlık uzmanları sağlar. [...]

ANA Laboratuvarlarında Damar Bulucu Kullanımı

ANA'lar, otoantikor olarak bilinen bir antikor şeklidir ve diğer antikorlar gibi bağışıklık sistemi tarafından oluşturulurlar. Otoantikorlar hastalığa neden olur [...]

Laboratuvar Çalışması İçin Kan Almada Yardımcı Damar Bulucu

Laboratuar Çalışmaları İçin Kan Alma, doğru damar seçimini gerektiren invaziv bir kanülasyon yöntemini gerektirir. Bununla birlikte, Kanülasyon tıp pratisyenleri için, özellikle kanülasyon için bir zorluk teşkil etmektedir. [...]

Alt Uzuvlarda Ven Sklerozunun Gerçekleştirilmesinde Ven Bulucu Kullanımı

Venöz yetmezlik olarak da bilinen ven sklerozu, Multipl Skleroz (MS) ile ilişkilendirilmiştir. Arızalı kapakçıkların neden olduğu damarlarda kanın geri akışına atıfta bulunulur. [...]

Venöz Tromboembolizm (VTE) ve Damar Bulma

Venöz tromboembolizm (VTE), derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner emboli (PE) içeren bir hastalıktır. DVT ve PE, her ikisi de VTE biçimidir, ancak bunlar [...]

Damar Bulma ve Derin VenTromboflebit

Tromboflebit, genellikle bacaklarda bir veya daha fazla damarın oluşmasına ve tıkanmasına neden olan bir kan pıhtısına neden olan inflamatuar bir süreçtir. Etkilenen damar [...]

Damar Bulma ve Post-Flebit Sendromu

Postflebit (posttrombotik) sendrom, derin ven trombozu (DVT) sonrası semptomatik kronik venöz yetmezliktir. Kronik venöz yetmezliğin nedenleri, genellikle venöz hipertansiyon ile sonuçlanan bozukluklardır. [...]

GİRİŞ / KAYIT OLUN